Żołnierze włoscy w Gdyni podczas II Wojny Światowej / Kazimierz Małkowski // Rocznik Gdyński. – 2009, nr 21, s. [28]-32

Żołnierze włoscy w Gdyni podczas II Wojny Światowej