Gdynia w prasie i czasopismach-Zagadnienia gospodarcze-Finanse