Gdynia w prasie i czasopismach-Zagadnienia gospodarcze-Transport-Łączność