Gdynia w prasie i czasopismach-Zagadnienia prawno administracyjne