Gdynia w prasie i czasopismach-zagadnienia społeczne i polityczne-bezpieczeństwo publiczne policja