Gdyński IKS: Gazeta bezpłatna dla seniorów i ich rodzin. – 2018, grudzień, nr 61