Gdyńskie firmy portowe // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 20

Gdyńskie firmy portowe