Goście litewscy w Gdyni // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 20

Goście litewscy w Gdyni