Głosy prasy o utworzeniu Oddziału Izby Handlowej Polsko-Węgierskiej w Gdyni i pobycie sfer gospodarczych Węgier na Polskiem Wybrzeżu // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 2-3. – Il.

Głosy prasy o utworzeniu Izby Handlowej