HASŁO DNIA GDYNIA – TO DRUGA STOLICA POLSKI. – Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 146, s. 3

Gdynia to druga stolica Polski

Gdynia to druga stolica Polski