Ackerman i Van Haarren

Holenderso-belgijska firma, która podjęła się bagrowania w porcie gdyńskim

Od 1930 r. firma weszła oficjalnie w skład konsorcjum. W umowie zagwarantowano zatrudnienie polskiej kadry technicznej i robotników, z wyjątkiem niezbędnych specjalistów, którzy jeśli zaszła taka potrzeba mogli być sprowadzani z zagranicy.

Literatura: M. Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Galeria