Hojgaard i Schultz

Duńska firma z centralą w Kopenhadze wykonująca konstrukcyjne roboty portowe (nabrzeża i falochrony)

Od 1930 r. firma weszła oficjalnie w skład konsorcjum. W umowie zagwarantowano zatrudnienie polskiej kadry technicznej i robotników, z wyjątkiem niezbędnych specjalistów, którzy jeśli zaszła taka potrzeba mogli być sprowadzani z zagranicy.

Literatura: M. Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Galeria