Import śledzi przed nadchodzącym sezonem // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 189, s. 3

Import śledzi