Połowy ryb w lipcu // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 190, s. 2

Połowy ryb w lipcu