Import towarów przez port gdyński za czas od 14.12 do 28.12.34. // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1935, nr 1, s. 8

Import toarów przez port gdyński