Rzeźnia eksportowa w Gdyni // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1935, nr 1, s. 8

Rzeźnia eksportowa w Gdyni