Inżynierowie czechosłowaccy na Pomorzu // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1932, nr 135, s. 2

Inżynierowie czechosłowaccy na Pomorzu