Czechosłowacja, Pomorze i Gdynia. Niemcy zainteresowani zbliżeniem polsko-czeskiem // Gazeta Gdańska. – 1933, nr 8, s. 3

Czechosłowacja i Pomorze