Jak sobie poczynamy na morzu Przez Bałtyk – na świat szeroki Przez polskie porty przeszło około 10 miljonów ton // ABC. – 1929, nr 101, s. 3