Janicki Bolesław

Zatrudniony w Biurze Naczelnika Budowy Portu, a później w Urzędzie Morskim, zajmował się sprawami wywłaszczenia terenów pod port handlowy i wojenny

Absolwent Instytutu Politechnicznego w Arnstadtcie (Turyngia). Po zakończeniu studiów pracował w niemieckich firmach budowlanych na terenie Bremy i Bydgoszczy, następnie przeniósł się do Lwowa. Po odzyskaniu niepodległości pracował w latach 1918-1923 na stanowisku powiatowego inżyniera drogowego w Radomiu i Kolnie.

Czynie uczestniczył w rozwoju przestrzennym powstającego portu. Był autorem pierwszych projektów jego granic wraz z zapleczem.

Literatura: Ryszard Mielczarek, Budowa portu Handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2001.

There is nothing to show here!
Slider with alias Port-Gdynia not found.

Galeria