Jubileusz pracy / (g) // Słowo Pomorskie. – 1936, nr 177, s. 5

Jubileusz pracy