Julian Rummel

Urodzony 29 września 1878 – zmarły 22 czerwca 1954 r. Działacz morski, współtwórca Konsorcjum Francusko-Polskiego dla Budowy Portu w Gdyni, dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego “Żegluga Polska”

Urodził się w Libawie w rodzinie o bogatych tradycjach morskich. Ojciec jego – Władysław był budowniczym portów, matka pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Petersburgu, studiował też na Politechnice w Glasgow. Od wczesnej młodości uprawiał jachting, W 1906 r. został członkiem rosyjskiej Rady Żeglugi, a w 1910 r. – członkiem honorowym Cesarskiego Towarzystwa Popierania Żeglugi. Zdobyte w Rosji doświadczenia przeniósł na grunt polski. Z początku koncentrował się na akcji propagandowej, działając w Lidze Morskiej oraz pisząc dwie prace: “Państwo a morze” i “Gdynia – port morski”. W tym czasie wylansował hasło, że bez rozwoju gospodarki morskiej niemożliwy jest rozwój państwa polskiego.

Wraz ze swym ojcem był twórcą przyjętego przez rząd projektu stworzenia Konsorcjum Polsko-Francuskiego, budującego port Gdyński.

Był dyrektorem pierwszego przedsiębiorstwa żeglugowego “Żegluga Polska” z siedzibą w Gdyni. Był też organizatorem”Polbrytu” i Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego (PTTO) – późniejszego GAL-u – Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe. Z jego inspiracji powstały liczne związki z zrzeszenia branżowe aparatu handlowego portu, jak Związek Maklerów i inne. Z osobą jego wiążą się wszystkie ważniejsze wydarzenia w polskiej żegludze inicjatorem powstania w Gdyni polskiego maklerstwa. Firma Rummel Burton zapoczątkowała frachtowanie w porcie gdyńskim. Był wreszcie Rummel we władzach miejskich Gdyni.

Wojnę przeżył w Grecji, gdzie schronił się jako honorowy konsul tego kraju w Gdyni. Po wojnie wrócił na wybrzeże, włączając się w prace nad odbudową polskiej gospodarki morskiej, Zmarł w Gdyni.

Literatura: Ryszard Mielczarek, Budowa portu Handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2001.

Galeria