JULJUSZ BANKIER IMPORT – EKSPORT ŚLEDZI W GDYNI // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 3, s. 11

Juiusz Bankier