Wytyczne dla uprzemysłowienia Gdyni / Bolesław Koselnik // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 3, s. 7-9

Wytyczne dla uprzemysłowienia Gdyni