Jutro posiedzenie Portowej Rady Miejskiej // Gazeta Gdyńska. – 1939, 15 lipca