Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 2 – 8 grudnia