Kanał Przemysłowy

W latach 1938-1939 rozpoczęto w porcie gdyńskim budowę kanału Przemysłowego, który miał osiągnąć długość 16 kilometrów

Zaprojektowano go na przedłużeniu osi portu w dolinie rzeki Chylonki. Ze względu na bagnisto-torfowy teren, łatwy do bagrowania, wykonanie przekopu nie nastręczało trudności technicznych. Po obu stronach kanału projektowano lokalizację różnorodnych zakładów przemysłowych, wytwarzających produkty na potrzeby rynku krajowego i zagranicznego. Ich produkcja miał opierać się głównie na surowcach importowanych drogą morską lub na ich przerobie. Zakłady przemysłowe powstałe nad kanałem korzystałby z transportu wodnego, co umożliwiałoby przeładunek wprost ze statków do magazynów lub załadunek bezpośrednio na statki.

W pierwszym etapie zakładano budowę odcinka długości 600 m, szerokości 120 m i głębokości 11 m. Rozpoczęte w 1938 r. prace przerwała wojna. Do września 1939 r. zbudowano i uruchomiono zakłady przetwórstwa rybnego (fabrykę konserw rybnych i wędzarnię).

Literatura: Mieczysław Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie 1991

Galeria