Kentucky, statek

Dnia 13 sierpnia 1923 r. przybił do mola gdyńskiego portu pierwszy oceaniczny parowiec pływający pod banderą francuską – “Ken­tucky”

Wejście pływającego pod banderą francuską, należącego do Compagnie General Transatlantique statku, który nie mógł z po­wodu strajku tamtejszych dokerów wyładować to­waru w porcie gdańskim i przyjąć emigrantów nie było zamierzone. Jednakże od tego czasu francuskie Towarzy­stwo Okrętowe zaczęło kierować do Gdyni swoje statki z Hawru.

Literatura: XV lat polskiej pracy na morzu, Nakładem Instytutu Wydawniczego Państwowej Szkoły Morskiej, Gdynia 1935 r.; Mieczysław Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1991.

Galeria