Kolejne Walne Zgromadzenie [Krajowej Izby Gospodarki Morskiej] // Namiary na Morze i Handel. – 2003, nr 11, s. 22

Kolejne Walne Zgromadzenie {Krajowej Izby Gospodarki Morskiej]