Komitet Polsko-Czechosłowacki // Wiadomości Portu Gdyńskieg. – 1933, nr 12, s. 30

Komitet Polsko-Czechosłowacki