Komunalna Kasa Oszczędności m. Gdyni // Polska Reduta. – 1934, nr 1, s. 21-22. – Il.