Komunikaty o odjazdach statków z Gdyni // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 9, s.

Komunikaty o odjazdach statków z Gdyni