Podpisanie umowy zbiorowej z marynarzami // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 9, s.

Podpisanie umowy zbiorowej z marynarzami