Konferencja dygnitarzy na wybrzeżu polskiem // Morze. – 1925, nr 12, s. 7

Konferencja dygnitarzy na wybrzeżu polskiem

Konferencja dygnitarzy na wybrzeżu polskiem