Konferencja w sprawie usprawnienia przewozów między Czechosłowacją a portami polskiego obszaru celnego // Biuletyn Izby przemysłowo-Handlowej. – 1935, nr 18, s. 10-11

Konferencja w sprawie usprawnienia przewozów między Czechosłowacją a portami polskiego obszaru celnego 2