Węgiel polski na rynku włoskim: uwagi o transporcie // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1934, nr 28, s. 16-17

Węgiel polski na rynku włoskim