Konieczność dalszych inwestycji w porcie gdyńskim // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 2, s. 5-7