Hale targowe jako ośrodek handlu spożywczego w Gdyni // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 2, s. 7-9