Korespondencja z premierem nie wyszła mu na dobre // Gazeta Gdyńska, z dnia 15 lutego 1939 r.

Korespondencja z premierem nie wyszła mu na dobre // Gazeta Gdyńska, z dnia 15 lutego 1939 r.