Nie znieważać urzędników // Gazeta Gdyńska, z dnia 2 lutego 1939 r.

Nie znieważac urzędników // Gazeta Gdyńska 1939