Korzenie gdyńskiego rybołówstwa / Kazimierz Małkowski // Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. [131]-149. – Il.

Korzenie gdyńskiego rybołówstwa