“Żegluga Polska” Spółka Akcyjna (przyczynek historyczny) / Maciej Rdesiński // Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. [150]-153

'Żegluga Polska" Spółka AKcyjna (przycyznek historyczny)