“Kościuszko” opuścił Stocznię Gdańską, która zaledwie w ciągu dwu miesięcy przerobiła go na statek luksusowy // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 54, s. 9

"Kościuszko" opuścił Stocznię Gdańską