Kotwicowisko

Obszar wodny redy wyznaczony jako miejsce oczekiwania statku na wejście do portu, a przeznaczony do jego kotwiczenia

Źródło: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009.

Galeria