Krypa

Płaskodenna, niewielka jednostka pływająca używana do przewożenia i składowania pali lub brusów, pogrążanych kafarami pływającymi

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009.

Galeria