Książka Raporty Sytuacyjne Komisarza Rządu w Gdyni

RAPORTY SYTUACYJNE KOMISARZA RZĄDU W GDYNI

Życie polityczne, społeczne i mniejszości narodowych w Gdyni
Ruch wywrotowy i stan bezpieczeństwa publicznego

styczeń 1932 – grudzień 1934


W Portalu Rocznika Gdyńskiego dostępna jest, jako plik pdf książka: RAPORTY SYTUACYJNE KOMISARZA RZĄDU W GDYNI. Życie polityczne, społeczne i mniejszości narodowych w Gdyni. Ruch wywrotowy i stan bezpieczeństwa publicznego: styczeń 1932 – grudzień 1934 / wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Drozd, Krzysztof Chalimoniuk. Towarzystwo Miłośników Gdyni. Gdynia 2017. T. 2

Drugi tom materiałów źródłowych z cyklu Archiwum Gdyńskie, powstałych ponad 80 lat temu w kancelarii Komisariatu Rządu w Gdyni, to kontynuacja pierwszego tomu źródeł do dziejów miasta i portu w Gdyni, opublikowanego w 2015 r. i dotyczącego okresu 1929-1931. W porównaniu z raportami publikowanymi w pierwszym tomie, mamy tu do czynienia z jeszcze bardziej szczegółowym sposobem rejestracji najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta i portu w Gdyni.
Autorzy sprawozdań, kreślą niezwykle szczegółowy obraz stosunków panujących w każdym z aspektów życia energicznie rozwijającego się miasta. Aby tego dokonać niezbędnym było zaangażowanie licznej grupy nieznanych nam dziś z imion i nazwisk informatorów. Czytając kolejne sprawozdania trudno nie odnieść wrażenia, że wzrok włodarzy miasta dosięgał każdej grupy społecznej, politycznej czy wyznaniowej, związanej z Gdynią. Język sprawozdań jest często bardzo dynamiczny, a notatki ze spotkań, organizowanych przez poszczególne partie polityczne, stowarzyszenia i związki zawodowe przypominają profesjonalne stenogramy.

Książkę można bezpłatnie pobrać ze strony Rocznika Gdyńskiego.

Książka jest bezpłatna ale prosimy o dobrowolne wsparcie

Dobrowolne wpłaty za książkę prosimy kierować na:
KONTO nr: 96 1160 2202 0000 0000 5423 4880
Towarzystwo Miłośników Gdyni
ul. Władysława IV 51
81-384 Gdynia
Tytuł przelewu – Raport
Państwa środki zostaną przeznaczone na wydawanie następnych pozycji w serii Archiwum Gdyńskie oraz utrzymanie Portalu.

Pobierz książkę

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)