Kursy na sędziów piłki nożnej // Gazeta gdańska. – 1937, nr 28, s. 9

Kursy na sędziów piłki nożnej