Nowy skład Komisji Kwalifikacyjnej // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 28, s. 9

Nowy skład Komisji Kwalifikacyjnej