Lekarz okrętowy Gdynia Ameryka Line wyemigrował do Palestyny // Nowa Epoka. – 1933, nr 6/8, s. 4

Lekarz okrętowy Gdynia Ameryka Line wyemigrował do Palestyny // Nowa Epoka. - 1933, nr 6/8, s. 4