Lokalizacja Portu Zewnętrznego

Planowany Port Zewnętrzny zlokalizowany będzie na wodach Zatoki Gdańskiej i Kanału Południowego, a w części lądowej na Molu Węglowym i Falochronie Głównym. Nowy układ komunikacyjny realizowany będzie na terenie dzielnicy Śródmieście w Gdyni i obejmować będzie: Molo Węglowe, Międzytorze, ulicę Nową Węglową oraz Nową Polską z dowiązaniem do projektowanej Drogi Czerwonej

Wyróżnić tutaj można dwa obszary:
 północny – składający się z głównego toru podejściowego do portu wewnętrznego oraz akwenów i budowli hydrotechnicznych zaprojektowanych na północ od toru. W obszarze tym zlokalizowano akweny wodne otoczone od północy oraz północnego wschodu przyszłym falochronem zewnętrznym.
W części pogłębianej, objętej robotami czerpalnymi planuje się maksymalną głębokość docelową 18,5 metra w obszarze po wewnętrznej stronie planowanych nowych falochronów, natomiast poza główkami projektowanego wejścia głównego zewnętrznego, na przyszłym torze podejściowym do 20 metrów. Największą pod względem powierzchni częścią tego basenu jest obrotnica o średnicy do 860 metrów. Północna część tego terenu zostanie zagospodarowana jako tor podejściowy o głębokości 16 metrów oraz wejście północne do awanportu zewnętrznego o szerokości 120 metrów. Ta część infrastruktury hydrotechnicznej będzie użytkowana przez Marynarkę Wojenną. Natomiast, w osi głównego toru podejściowego znajdzie się główne zewnętrzne wejście do portu o szerokości około 280 metrów;

 południowy – usytuowany na południe od głównego toru podejściowego, stanowiący główny obszar eksploatacyjny przyszłego Portu Zewnętrznego.
Głównym elementem tej części jest pirs Portu Zewnętrznego o łącznej długości około 2263 metrów, szerokości około 700 metrów. Na pirsie zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej 2 mln TEU rocznie (z rezerwą szczytową 0,5 mln TEU – łącznie 2,5 mln TEU rocznie).

Terminal będzie zdolny obsługiwać kontenerowce o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 metrów) i szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 metrów) oraz ładowności do 24 000 TEU (w dalszej perspektywie do 30 000 TEU). Terminal zostanie wyposażony 3 stanowiska dla tego rodzaju statków.

W części wschodniej pirsu Portu Zewnętrznego, zostaną zlokalizowane nowe (tymczasowe) stanowiska cumowania statków wycieczkowych o długości do 362 metrów.
Przewiduje się zalądowienie fragmentu Basenu II Portu Gdynia w jego północno-zachodnim narożniku. Obszar tego zalądowienia będzie obejmował akwen o wymiarach 172×164 metry. Ponadto przewiduje się zawężenie Basenu II poprzez zalądowienie w pasie o szerokości ok. 28 metrów po północnej stronie Basenu.

Źródło: Skrócony opis inwestycji Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, Materiały Zarządu Morskiego Portu Gdynia, https://www.port.gdynia.pl/wp-content/uploads/2019/08/2.2_zal_5_do_SIWZ_Krotki_opis_inwestycji.pdf

Galeria